Bygger du et
digitalt produkt?

Digital produktutvikling er utfordrende. Vi tror ikke på at det finnes én oppskrift som garanterer suksess, men vi vet det finnes mange nyttige ressurser som kan hjelpe deg på veien. De har vi valgt ut og kategorisert for deg her.

Fundamentet

Felles visjon og verdier i teamet skaper et solid fundament og er sentralt for en vellykket produktutviklingsreise. Uten dette på plass vil de mer konkrete teknikkene bli som frittstående eksperimenter: det er gøy å prøve, men når usikkerheten på et tidspunkt kommer tilbake har man ikke noe fundament å falle tilbake på.

Bok: Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True inspiration

"Gi en god ide til et middelmådig team og de vil kødde det til. Gi en middelmådig ide til et brilliant team og de vil enten fikse det eller komme opp med noe bedre". Dette er et av mange sitater i boken hvor Ed Catmull beskriver den kreative kulturen de har bygget i Disney/Pixar. Den samme kulturen trengs også i velfungerende produktutviklingsteam, herunder temaer som forståelse for kreative prosesser, å gi/motta feedback, å skape endring og å balansere motstridene interesser.

Video: How great leaders inspire action

Hvorfor? Hvordan? Hva? Alle her på jorda vet hva de gjør. Få vet hvorfor de gjør det. Vi kommuniserer vanligvis innenfra og ut gjennom å starte med hva vi gjør. I en av de mest sette TED-videoene forklarer Simon Sinek hvorfor man heller bør gjør det motsatte; å starte med "hvorfor?"! Effekten vil være å få med deg folk, skape tillit, vekke følelser og inspirere til handling - både internt i bedriften men også ut mot kunder.

Video: Lecture 1 - How to Start a Startup

En akkurat passe crazy idé, riktig marked, timing, reelle behov og et produkt som folk elsker er viktige faktorer for et vellykket produkt. Denne forelesningen fra Stanford er full av tips til deg som skal eller vurdere å begynne utviklingen av et digitalt produkt.

Problemer verdt å løse

Problemene og behovene våre er ofte tidløse, men mulighetsrommet for løsninger utvikler seg med samfunnet og teknologien. I starten handler det om å finne et problem som er verdt å løse og deretter å finne den riktige løsningen på problemet.

Bok: Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works

En praktisk og konkret intro til Lean Startup som forklarer hvordan du kommer gjennom fasene problem/solution-fit, product/market-fit og scale. I tillegg introduseres du for verktøy og teknikker som problemintervjuer, løsningsintervjuer og Lean Canvas til å kommunisere og systematisk jobbe frem produktet ditt.

Bok: Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days

Er problemet verdt å løse? Jake Knapp har, basert på sin erfaring fra Google Ventures dannet konseptet Design Sprint. En fem dagers prosess for å komme opp med ideer og teste om de fungerer.

Måling

Suksess er ikke å levere på tid og kost. Det måles heller ikke i antall besøkende. Så hva er suksess og hvordan måler man det og hvordan er veien dit?

Video: 7 Key Metrics to Model Any Business

Hvordan måler man det som betyr noe i en tjeneste? Gjennom Pirate Metrics med huskeregel "AARRR". Aquisition handler om å få folk inn til løsningen (gjennom markedsføring). Activation må defineres for hvert produkt, men handler om kjerneoppgaven produktet ditt skal løse og om brukerne lykkes med dette (denne nøtten bør oppta mesteparten av tiden for team som jobber med nye tjenester!). Revenue at man tjener penger. Retention måler om brukerne kommer tilbake flere ganger. Referral om brukerne snakker om produktet til andre.

Artikkel: How to choose the right UX metrics for your product

Felles forståelse av mål og hvilke metrikker for produktet er superviktig for utviklingen av et godt team og produkt. HEART og Goals-Signals-Metrics rammeverket kan hjelpe med å definere målevariabler som indikerer fremgangen i produktutviklingen deres.

Produktledelse

Har du rollen som produktleder eller produkteier? Eller er du kanskje en forretningsutvikler, konseptutvikler, prosjektleder eller teknolog som ønsker å bli det?

Artikkel: The First Principles of Product Management

Destillerer produktledelse til å handle om to ting. A) å omsette produktvisjonen til noe som gir maksimal effekt, og B) å oppnå alt gjennom andre.

Artikkel: MVPM - The minimum viable product manager

Beskriver hva en produktleder trenger å kunne innenfor teknologi, forretning og design. Kort oppsummert: Teknologi: stack, arkitektur, datamodeller og APIer. Forretning: prosjektledelse, gevinstrealisering og dataanalyse. Design: design patterns, research og prototyping.

E-bok: Intercom on Product management

Brukes all funksjonaliteten i produktet ditt av alle brukerne? Mest sannsynlig ikke. Denne e-boka lærer deg å vurdere om du bør bygge nye, forbedre eksisterende eller rett å slett fjerne features for å beholde og fokusere på kjernen i produktet.

Skalering og vekst

Ok, så du har et produkt som folk elsker (hvis ikke, se på en annen seksjon) og det er på tide generere vekst. Vekst handler om å eksperimentere rundt måter å tilegne seg nye og beholde eksisterende brukere. Det er ingen enkel oppskrift for å oppnå vekst, men her er litt hjelp på veien.

Video: What comes after product market fit?

Skalering medfører endring. Bærekraftig skalering krever bedre forståelse av kunder, konkurrenter, stakeholders, markedsføringskanaler, en mer fleksibel og uforutsigbar kjøreplan og ikke minst hva som gjør din egen bedrift unik.

Podcast: Yara Paoli om hvordan vokse fra noen tusen til 70 millioner månedlige brukere

"Growth hacking handler om å være drevet av data og eksperimentering i utviklingen av produkter, og det handler primært om hvordan du styrer farten på eksperimenteringen", sier Yara Paoli, tidligere sjef for vekst i Skyscanner.

Artikkel: How to build a growth team – lessons from Uber, Hubspot, and others

Hvordan tilrettelegge for vekst? Andrew Chen deler personlige erfaringer fra fra sin som leder for vekst hos Uber, samt fra flere andre selskaper om hvordan og hvorfor man skal skape et vekst-team for produktet sitt.

Video: Product strategy when scaling a company

Selg det du bygger og bygg det du selger! En grunnleggende forståelse av produktet og visjonen på tvers av alle avdelingene og ansatte i bedriften er svært viktig for å opprettholde fokus og konsistens for et raskt voksende produkt.

Team

Autonome og tverrfaglige team er et absolutt krav for å lykkes med digital produktutvikling. Men denne nye måten å jobbe på er ikke uten utfordringer. Hvordan får man et slikt team til å fungere bra?

Artikkel: Five Mistakes Product Teams Make When Collaborating

Underbevisstheten vår påvirker i stor grad hvordan vi samarbeider og forholder oss til andre personer. Bevisstgjøring av SCARF-modellen og hvilken tilstand hjernen vår er i kan bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid i teamet.

Artikkel: How great Product Managers contribute to great engineering cultures

"Engineers just want to build, they don’t care about impact". Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Inkludering av utviklere i design- og prioriteringsdiskusjoner inviterer til eierskap, brukerfokus og fokus på produktteamets mål.

Bok: Co-Active Leadership: Five Ways to Lead

Alle i teamet kan utøve ledelse gjennom en, eller en miks, av de fem følgende dimensjonene: Innenfra, ved å være endringen du ønsker å se i verden. I front ved å inspirere, engasjere og gi retning. I bakgrunnen ved å hjelpe andre å lykkes. Ved siden av ved å være en partner man kan lene seg 100% på. Ovenfra ved å reflektere, stoppe opp og se helheten av det man gjør.

Video: 8 lessons on building a company people enjoy working for

Patty McCord forteller om hvordan hun endte med å slenge håndboka ut vinduet og heller fokusere på å behandle folk som folk. Ikke minst ber hun ledere huske at de har ansatt voksne mennesker som en må stole på at ønsker å gjøre en god jobb

bekk logo
I Bekk tror vi på faglig deling og utvikling for å løse samfunnets utfordringer. Høres det ut som deg? Eller kanskje du vil ha hjelp til å bygge ditt neste digitale produkt?
Har du tips eller innspill til denne siden?

Send de til produktutvikling@bekk.no